Integer
FacebookTwitter Linkedin
Gerealiseerde resultaten
Bent u als ondernemer op meerdere momenten van het jaar benieuwd hoe uw bedrijf er financieel voor staat? Onze periodieke tussentijdse rapportages bieden dan uitkomst. De belangrijkste componenten staan erin. Helder en overzichtelijk. Zodat u op basis daarvan, betere en onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Prognoses voor de korte en/of lange termijn

Heeft u voor een betere en onderbouwde beslissing of aanvraag toch meer informatie nodig? Dan kunnen wij in overleg met u prognoses voor de korte en/of lange termijn opstellen. Die prognoses stellen wij samen op basis van de tussentijdse rapportage, plus de eventuele aanvullende informatie (in de administratie vastgelegd). Voorafgaand aan de definitieve versie, nemen wij uiteraard de opgestelde prognoses met u door.


Mogelijke redenen voor tussentijdse rapportages

• Eigen inzicht

• Investeringen

• Factoring

• Financieringen

• Lange termijn contracten

• Aanvraag persoonlijke hypotheek


Contact
Kanarielaan 7
2566 XX Den Haag
M 06 30338666
T 070 3505565
E info@optimuspecunia.nl