Integer
FacebookTwitter Linkedin
Jaarverslagen
Het jaarverslag geeft u een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. U heeft het nodig voor:

• de jaarlijkse belastingaangiftes

• eventueel te deponeren stukken bij de KvK

• de bank of potentiele zakelijke relatie die om uw jaarverslag kan vragen voor het aangaan van een financiering, een samenwerking of lange termijncontracten.


Wij stellen het jaarverslag voor u op waarin onder andere de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstromen over het afgelopen jaar worden opgenomen. Bij alle onderdelen komt een toelichting. Zo heeft u een volledig overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf.

Contact
Kanarielaan 7
2566 XX Den Haag
M 06 30338666
T 070 3505565
E info@optimuspecunia.nl